Kartor

Här kan du se zon- och linjekartor för Länstrafiken Kronoberg. Dessutom finns tillgänglighetskartor över våra samtliga tågstationer.

Busstrafik

Växjö stadstrafik

  • Linjekarta med hållplatser, från 28 maj 2017, klicka här »
  • Karta med linjesträckning, från 8 maj 2016, klicka här »
  • Busslinjernas avgångplatser vid Växjö Resecentrum, från 10 juli 2014, klicka här »
  • Busslinjernas avgångsplatser vid Växjö Resecentrum, fr 21 aug 2017, klicka här »
     

Regiontrafik

 

Älmhult stadstrafik

Tågtrafik


Tillgänglighetskarta över tågstationerna

Nedan finner ni klickbara länkar till kartor för tillgänglihet i form av avgång och service vad gäller våra respektive tågstationer i länet.

Alvesta
Diö
Gemla
Hovmantorp
Lammhult
Lessebo
Markaryd
Moheda
Vislanda
Växjö
Älmhult