Kartor

Här kan du se zon- och linjekartor för Länstrafiken Kronoberg. Dessutom finns tillgänglighetskartor över våra samtliga tågstationer.

Busstrafik

Växjö stadstrafik

  • Linjekarta med hållplatser till och med 18 augusti 2019, klicka här »
  • Linjekarta med hållplatser från 19 augusti 2019, klicka här »
  • Karta med linjesträckning till och med 18 augusti 2019, klicka här »
  • Karta med linjesträckning från 19 augusti 2019, klicka här »
  • Busslinjernas avgångsplatser vid Stortorget till och med 18 augusti 2019, klicka här »
  • Busslinjernas avgångsplatser vid Stortorget från 19 augusti 2019, klicka här »

 

Regiontrafik

  • Zon- och linjekarta för Regiontrafiken, klicka här »
  • Linjekarta Regiontrafiken i Växjö stad, klicka här » 
  • Bussarnas avgångsplatser vid Växjö Resecentrum, till och med 18 augusti 2019 klicka här »
  • Bussarnas avgångsplatser vid Växjö Resecentrum, från 19 augusti 2019 klicka här »

 

 

Älmhult stadstrafik

Tågtrafik


Tillgänglighetskarta över tågstationerna

Nedan finner ni klickbara länkar till kartor för tillgänglihet i form av avgång och service vad gäller våra respektive tågstationer i länet.

Alvesta
Diö
Gemla
Hovmantorp
Lammhult
Lessebo
Markaryd
Moheda
Vislanda
Växjö till och med 18 augusti 2019
Växjö från 19 augusti
Älmhult

 

Tillgänglighetskarta över bussterminaler

Här får du via kartor mer information vad gäller tillgänglighet och service vid några av våra större bussterminaler.

Alstermo
Eke
Lenhovda
Ljungby
Nottebäck
Ryd
Tingsryd
Åseda