2018-08-13 - 2018-11-10

Banarbete Hässleholm - Växjö, ändrade och inställda Krösatåg Syd

2018-10-01 - 2018-12-09

Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

2018-10-08 - 2018-10-19

Trafikstörning linje 5 och 8

2018-10-09 - 2018-11-16

Trafikstörning Arbete på Storgatan

2018-10-13 - 2018-10-21

Trafikavbrott Älmhult - Hässleholm

2018-10-15 - 2018-11-03

Trafikstörning linje 6 & 8

2018-10-17 - 2018-10-19

Trafikstörning linje 9

2018-10-18 - 2018-10-18

Trafikstörning linje 1 och 358

2018-10-24 - 2018-11-30

Förändringar hållplats ”Växjö resecentrum” och ”Stortorget”, Växjö

2018-11-03 - 2018-11-04

Planerat underhåll på Öresundsbron

 • Banarbete Hässleholm - Växjö, ändrade och inställda Krösatåg Syd

  2018-08-13 00:00

  Under vecka 33 till och med vecka 45 kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten på sträckan Hässleholm till Växjö vilket påverkar det sista tåget för dygnet.

  Tåg 7572/73 ersätts med tåg 17598/99, tåget är senarelagt med ny avgångstid från Hässleholm klockan 23.37.

  Tidtabellsändringarna gäller natt mot tisdag- fredag. Nätter mot tisdag och onsdag är tåget dessutom inställt från Alvesta till Växjö och ersätts av buss med avgångstid från Alvesta 00:50. Bussen inväntar Krösatåget.

 • Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

  2018-10-01 08:00

  Trafikverket bygger en ny mötesstation i Skruv mellan Lessebo-Emmaboda.

  Det kommer att vara avstägningar på sträckan vid fem olika tillfällen under 2018. Under tiden som arbetet pågår ersätts sträckan med buss. 

  Tid som arbetet pågår:

  Fredag 5 oktober kl. 22:30 – söndag 7 oktober kl. 07:00.
  Fredag 7 december kl. 22:30 – söndag 9 december kl. 07:00.

  Sök din resa i vår Reseplanerare eller via Resrobot för att se hur din resa påverkas.

   

   

 • Trafikstörning linje 5 och 8

  2018-10-08 00:00

  Med anledning av större va-arbete kommer Sandvägen vara avstängd för genomfartstrafik mellan Grusåsvägen och Blockvägen från och med

  måndag 8 oktober till och med fredag 19 oktober.

  Trafiken leds om via Grusåsvägen-Blockvägen och omvänt.

  Ingen hållplats berörs av omledningen. 

   

   

 • Trafikstörning Arbete på Storgatan

  2018-10-09 00:00

  Storgatan, Växjö

  På grund av gatuarbeten kommer Storgatan, Växjö att vara avstängd mellan Sambandsvägen och Smedjegatan från och med tisdagen den 9 oktober till och med torsdagen den 15 november. På grund av att bussarna måste omledas så är vissa hållplatser indragna.

  Trafikstörning linje 111, 114, 142, 144, 145 och 845.

  Indragen hållplats: ”Arenastaden södra”  Resenärer hänvisas till hållplats "Söderleden" och "Samarkand Norra".  På väg ut ur och in till stan angörs hållplats "Söderleden".

  Trafikstörning linje 3 samt 4.

  Omledning linje 3: Storgatan – Arabygatan – Viktor Rydbergsgatan – Smedjegatan – Hejaregatan – Hållplats ”Samarkand södra” – Handelsvägen – Storgatan – vänd via rondellen Storgatan/Sambandsvägen – Storgatan – Handelsvägen – Hejaregatan – Hållplats ”Samarkand södra” – Hejaregatan – Smedjegatan – Viktor Rydbergsgatan – Arabygatan – Storgatan.

  Omledning linje 4: Ljungadalsgatan – Hejaregatan – Viktor Rydbergsgatan – Arabygatan – Storgatan eller omvänt.

   

  Indragen hållplats linje 3: ”Arenastaden södra” 

  Resenärer hänvisas till ”tillfällig hållplats” på Storgatan väster om rondellen på den södra sidan av vägen detta läge bekännar linje 3 i bägge riktningar.

  Indragen hållplats Linje 4 ”Bollgatan”.

  Resenärer hänvisas till hållplats ”Hejaregatan”.

 • Trafikavbrott Älmhult - Hässleholm

  2018-10-13 04:00

  Trafikverket utför byte av växlar samt kapacitetshöjning på sträckan Älmhult - Hässleholm mellan 13/10 klockan 04:00 till och med 15/10 klockan 04:00 och mellan 20/10 klockan 00:30 till och med 21/10 klockan 00:30. Detta medför att samtliga tåg på sträckan Hässleholm - Älmhult - Hässleholm påverkas. Tågbolagen har följande upplägg för de påverkade trafikdygnen:

  Krösatågen

  Resande som kommer från Växjö med tåg kommer få byta till ersättningsbuss från Killeberg för vidare färd mot Hässleholm. Bussar inväntar tågen. 

  Resande från Hässleholm får åka med ersättningsbuss från Hässleholm till Killeberg för att där byta till tåg mot Växjö. Bussar avgår samma tid från Hässleholm som de ordinarie tågen. Observera att det därför kan bli längre väntetider i Killeberg då tåget inte inväntar bussarna från Hässleholm.

  SJ 

  Resande med SJ-snabbtåg kommer att byta till ersättningsbussar i Osby. Resande med intercity- och nattågen kommer antingen att ställas in eller gå annan väg. För mer information, vänligen se SJ-s hemsida. 

  Öresundståg

  Resande med Öresundståg kommer att byta till ersättningsbussar i Älmhult. För mer information, vänligen se Öresundstågs hemsida. 

 • Trafikstörning linje 6 & 8

  2018-10-15 00:00

  Trafikstörning linje 6, 8.

  Hållplats ”Bokelundsvägen” Växjö

  På grund av hållplatsarbeten kommer hållplats ”Bokelundsvägen” den norra sidan vara avstängd från och med måndagen den 15 oktober till och med fredagen den 2 november.

  Resande med linje 6 hänvisas till hållplats ”Pettersberg” eller

  ”Bokelundsvägen” linje 2

  Resande med linje 8 hänvisas till hållplatserna ”Vingavägen” eller

  ”Pettersberg”

 • Trafikstörning linje 9

  2018-10-17 22:00

  Allmogevägen, Växjö

  På grund av beläggningsarbeten i Vikaholmsrondellen kommer Allmogevägen att vara avstängd under följande perioder:

  Från och med onsdagen den 17 oktober klockan 22.00 till och med torsdagen den 18 oktober klockan 05.50.

  Från och med torsdagen den 18 oktober klockan 22.00 till och med fredagen den 19 oktober klockan 05.50.

  Under ovanstående tider blir hållplats ”Allmogevägen” ändhållplats, avgångstiderna mot Växjö resecentrum blir då tider som gäller för hållplats ”Ages väg”.

  Indragna hållplatser: ”Vikaholm” och ”Ages väg”.

  Resenärer hänvisas till hållplats ”Allmogevägen” på Torparvägen.

 • Trafikstörning linje 1 och 358

  2018-10-18 09:00

  Västra Esplanaden, Växjö

  På grund av arbete med mobilkran är Västra Esplanaden avstängd för trafik i sydlig färdriktning torsdagen den 18 oktober från kl.09.00 till kl.17.00.

  Omledning linje 1 och 358: Liedbergsgatan – Storgatan – Sandgärdsgatan.

  Indragna hållplatser: ”Västra Esplanaden” läget mot centrum.

  Resenärer hänvisas till hållplats ”Spetsamossen” på Liedbergsgatan.

 • Förändringar hållplats ”Växjö resecentrum” och ”Stortorget”, Växjö

  2018-10-24 05:00

  Från och med onsdagen den 24 oktober kommer det blir förändringar enligt nedanstående planskiss. Gäller linje 1, 2, 3, 4 och 6. Observera att hållplatsläge "X" är förflyttad.

 • Planerat underhåll på Öresundsbron

  2018-11-03 13:00

  Trafikverket utför sitt årliga underhåll på Öresundsbron. All tågtrafik är inställd från och med klockan 13:00 den 3/11 till och med klockan 13:00 den 4/11. Buss ersätter på sträckan. Tänk på att vara ute i god tid.
  För mer information se: Skånetrafikens hemsida

   

Håll dig uppdaterad om ombyggnationen
av stationsområdet!

Klicka på Läs mer för att få den senaste informationen om hur ombyggnationen kan beröra din resa.

 Läs mer

Nyheter

Snabb, snabbare, snabblinje

I Kronobergs län har vi flera snabblinjer, det vill säga linjer som inte stannar på alla hållplatser vilket gör att restiden förkortas i jämförelse med den vanliga linjen. Det finns snabblinjer mel... Läs mer

Från 24 oktober stannar stadsbussar återigen vid Växjö resecentrum

Vi kan med glädje berätta att från och med den 24 oktober så kommer vi återigen stanna med stadsbussar på hållplats Resecentrum. De linjer som kommer stanna vid hållplatsen är linje 1, 2, 3, 4... Läs mer

Är du vår nästa kollega?

Nu söker vi två nya kollegor. Kanske är det du eller någon du känner som passar för tjänsterna?  Tekniker med utrustningsansvar. Nu söker vi en tekniker med utrustningsansvar. Vi som jobbar p... Läs mer

Frågor eller funderingar?

Har du en fundering eller fråga gällande Länstrafiken Kronobergs tider, turer eller priser? Välkommen att kontakta vårt Kundcenter på 0771-76 70 76 eller kundcenter@lanstrafikenkron.se

x