Förseningsersättning

 

Förseningsersättning tåg och buss
Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad eller inställd. Vid byte gäller att bytestiden ska vara minst 10 minuter om inte annat framgår av tidtabell eller reseplanerare. Vi ersätter dock inte följdkostnader som flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst o.s.v.

Hur får jag ersättning?

Ansök om ersättning längre ned på sidan. Du kan ansöka online eller skriva ut en blankett posta den till Länstrafiken Kronoberg.

Ansökan bör vara oss tillhanda inom 2 månader från den dag förseningen inträffade. Du kan kontakta Länstrafiken Kronobergs Kundcenter för ytterligare information.

Försening 20–39 minuter

Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 20 minuter eller mer, men mindre än 40 minuter, har du rätt till ersättning.
• 50 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Försening 40–59 minuter
Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 40 minuter eller mer, men mindre än 60 minuter, har du rätt till ersättning.
• 75 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Försening 60 minuter eller mer
Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 60 minuter eller mer, har du rätt till ersättning.
• 100 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Ersättningsregler
• Vid utbetalning med värdebevis eller insättning på Mina sidor ökar ersättningen med 10 %, dock minst 25 kronor. Resans pris värderas till aktuell biljetts angivet pris.
Vid resa med periodkort värderas resans pris till enkelbiljettspriset.

• Reser du med taxi så ersätter vi taxiresans pris. Högsta ersättningsbelopp är 1120 kronor vid kontant utbetalning. Väljer du utbetalning av ersättning i form av värdebevis ökar ersättningen med 10 %. Vid ansökan om ersättning för taxiresa krävs taxameterkvitto i original. Handskrivna taxikvitton eller kontokortskvitton godkänns ej.

• Reser du med egen bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler för milersättning. Högsta ersättningsbelopp är 1120 kronor vid kontant utbetalning. Väljer du utbetalning av ersättning i form av värdebevis ökar ersättningen med 10 %.

Undantag för förseningsersättning
Ersättning utbetalas inte vid störning, utifrån ordinarie tider som är informerad 3 dygn i förväg. Ersättning utbetalas utifrån informerade tider. Störningsinformationen ges på länstrafikens hemsida under trafikinformation, och/eller annonser, hållplatsanslag. 

 

Förseningsersättning via Mina sidor 

Du som är medlem på Länstrafiken Kronobergs Mina sidor och som råkat ut för en försening och är berättigad till förseningsersättning, kan få den insatt på ditt konto på Mina sidor. Du kan använda ersättningen vid köp eller laddning av Resekort. 

Så använder du din ersättning
När du loggat in på Mina sidor och valt vad du vill ladda ditt Resekort med (eller beställt ett nytt kort) kryssar du i rutan där det står ”Jag vill använda min förseningsersättning”. För att beställningen ska gå att genomföra finns det en lägstanivå för köp på 5 kr. D.v.s. om du har 200 kr i kredit och handlar för 200 kr används 195 kr av kreditbeloppet och 5 kr kvarstår till nästa köptillfälle. Det går även bra att samla flera ersättningar till ett högre värde.

 

Resa från annat län

Har du rest med reskassa eller enkelbiljett och startade din resa från ett annat län än Kronoberg?
I så fall ansöker du om förseningsersättning hos det trafikföretag där din resa startade.

Resa med Skånetrafikens periodkort eller enkelbiljett
Har du rest med Skånetrafikens periodkort eller med enkelbiljett från Skåne ska du ansöka om förseningsersättning här.

 

Resa med Resplusbiljetter

Har du drabbats av försening och har en Resplus biljett, gör du din ansökan om ersättning via länken nedan:

Förseningsersättning Resplus  

 

Resa i Danmark

Har du drabbats av försening i Danmark hänvisar vi dig till DSB Rejsetidsgaranti »