Trafikinformation

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

Trafikstörning linje 31, 123 och 857

Från och med tisdagen den 2 maj till och med torsdagen den 30 november är det begränsad framkomlighet på Hallandsvägen i Älmhult på grund av broarbeten på bron över järnvägen.  Bussar kan endast trafikera bron i östlig färdväg.

Linje 31,123 och 857 trafikerar följande hållplatslägen: ”Wallingatan” den västra sidan, ”Stålgatan” den västra sidan, ”Ringcentralen” den norra sidan, ”Centrallager syd” den norra sidan, ”Centrallalager nord” den östra sidan, ”Blåljushuset” den östra sidan, ”Södergatan” den östra sidan och ”Blåsippan” den östra sidan.

 

2017-07-10 - 2017-09-30

Trafikstörning linje 30

På grund av gatuarbete och framkomlighetsproblem på Södra Torggatan i Älmhult kör linje 30 omledning från och med måndagen den 10 juli.
Indragen hållplats: "Vattentornet"
Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som är belägen ca 200 meter öster om den ordinarie hållplatsen. Detta gäller tillsvidare.

2017-07-22 - 2017-12-09

Senarelagt Krösatåg

Krösatåg med ordinarie tågnummer 7554/7555 har från och med 22 juli 2017 nytt tågnummer och nya avgångstider på stationerna Alvesta, Gemla samt ankomst Växjö station. Nytt tågnummer för avgången är 17554/17555. 

Nya avgångstider som gäller tiden 170722 till 171209 är:

Alvesta: 09:26

Gemla: 09:33

Ankomst Växjö: 09:41

2017-08-10 - 2017-09-28

Trafikstörning linje 4

På grund av gatuarbeten i korsningen Smedjegatan - Hejaregatan kan bussar på linje 4 inte angöra hållplats "Hejaregatan". Detta gäller från torsdagen den 10 augusti till och med måndagen den 28 augusti.

Resenärer hänvisas till hållplats "Arenastaden Norra" eller "Bollgatan".

Bussar i riktning mot Smaland Airport kör ordinarie körväg och kan angöra alla hållplatser.

2017-08-28 - 2017-10-06

Trafikstörning linje 1 & linje 358

På grund av ombyggnation av gata kommer Liedbergsgatan, från infart till Sommarvägen till Mörners väg, att vara avstängd från och med måndagen den 28 augusti till och med fredagen den 6 oktober.

 

Tillfällig färdväg för linje 1och 358 sydlig färdriktning: Dalbovägen – Kungsvägen – Mörners väg – Liedbergsgatan eller omvänt.

 

Indragen hållplats: ”Dalbo centrum”

 Resenärer hänvisas till Hållplats ”Dalbovägen”.

2017-09-25 - 2017-10-06

Banarbete Markaryd-Hässleholm

Trafikverket utför banarbete på sträckan Markaryd-Hässleholm mellan 25 september och 29 september samt mellan 2 oktober och 6 oktober. Arbetet utförs mellan klockan 09.10 och 15.40 och tågen ersätts med buss under dessa tider.

Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Mer information kring arbetet finns att hitta här eller på Skånetrafikens hemsida.

2017-09-25 - 2017-11-03

Trafikstörning regiontrafik Norra Jär...

Från och med måndagen den 25 september klockan 09.00 till och med fredagen den 3 november är korsningen Norra Järnvägsgatan/Kronobergsgatan avstängd. Det innebär en omledning av många regionbussar under den här tidsperioden.
Hållplatser berörs enligt nedan.

Indragen hållplats linje 217, 218 och 219: "Nygatan"
Resenärer hänvisas till hållplats "Växjö Resecentrum" eller "Pär lagerkvists väg"

Indragen hållplats linje 141, 310, 320, 331, 340, 350 och 355: "Nygatan"
Resenärer hänvisas till hållplats "Växjö Resecentrum" eller "Lineborgsplan".
 

2017-09-25 - 2017-11-03

Trafikstörning Växjö stadstrafik Norr...

Från och med måndagen den 25 september klockan 09.00 till och med fredagen den 3 november är korsningen Norra Järnvägsgatan/Kronobergsgatan avstängd. Det innebär en omledning av de flesta linjer i stadstrafiken under den här tidsperioden. Hållplatser berörs enligt nedan.

Indragen hållplats linje 1,3 och 4: "Stortorget"
Resenärer hänvisas till hållplats "Växjö Resecentrum" eller "Linnéparken".

Indragen hållplats linje 2 och 6: "Stortorget"
Resenärer hänvisas till hållplats "Växjö Resecentrum" eller "Pär Lagerkvists väg".

Indragen hållplats linje 5: "Stortorget"
Resenärer hänvisas till "Växjö Resecentrum"
Alternativ hållplats riktning Teleborg: "Linneparken"
Alternativ hållplats riktning Sandsbro: "Lineborgsplan"

Indragen hållplats linje 9: "Växjö Resecentrum"
Resenärer hänvisas till hållplats "Lasarettet"

Indragen hållplats linje 15: "Stortorget
Resenärer hänvisas till hållplats "Växjö Resecentrum" eller "Lineborgsplan"

 

2017-10-07 - 2017-10-09

Senarelagda Öresundståg

På grund av flera arbeten är Öresundståg 1090 med ordinarie avgångstid från Hässleholm klockan 20.44 senarelagt en timma och avgår istället klockan 21.40. Detta gäller lördag och söndag 7-8 oktober.

Öresundståg1096 med ordinarie avgångstid från Hässleholm klockan 21.44 är senarelagt och avgår från Hässleholm klockan 22.40. Detta gäller söndagen den 8 oktober.

Öresundståg 1102 med ordinarie avgångstid från Hässleholm klockan 22.44 är senarelagt från Hässleholm mot Alvesta/Växjö och har ny avgångstid från Hässleholm klockan 23.50. Detta gäller lördag och söndag 7 till 8 oktober.

Dessa tider gäller för att resenärer från Köpenhamn/Malmö ska kunna åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Tågen är ersatta av buss på sträckan Lund - Hässleholm.

För tidtabell under arbetet - se resrobot.se.

2017-10-07 - 2017-10-09

Tågersättning Lund-Hässleholm

På grund av banabeten är all tågtrafik inställd mellan Lund och Hässleholm flera helger under 2017. Bussar ersätter och generellt gäller följande:

Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresunsdståg mot Växjö/Kalmar.

Södergående bussar har anslutning i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar.

I Lund hänvisas till nästa avgång.

Nästa helg med inställda tåg är:

Lördag 7 oktober klockan 01:15 - måndag 9 oktober klockan 03:00

Bussar ersätter via mellanstationer.

Observera att restider förlängs betydligt, vänligen se resrobot.se

x