Trafikinformation

2019-04-23 - 2019-08-31

Trafikstörning linje 113 och 142

Linje 113 och 142 får tillsvidare en annan körväg i Torpsbruk från och med tisdagen den 23 april. "Bruksvägen" och " Stationsvägen" kommer att tillsvidare vara indragna. Resenärer hänvisas istället till hållplatserna: " Björkerydsvägen" och "Björkgatan" som kommer angöras  i båda riktningar.

2019-05-06 - 2019-11-01

Trafikstörning linje 7, 8 och 358

På grund av byggnation av rondell i korsningen Kungsgårdsvägen/Pomonavägen är denna korsning stängd för trafik från och med måndagen den 6 maj från cirka klockan 09.00 till och med fredagen den 1 november.

Omledning: Kungsgårdsvägen Björksätravägen – Segerstadsvägen – Tillfällig väg till Kungsgårdsvägen eller omvänt.

Hållplats flyttad: ”Hovshaga C” flyttad till Björksätravägen se karta nedan.

 

2019-07-11 - 2019-08-05

Tidigarelagt Krösatåg Hässleholm - Vä...

Krösatåg 7560 Hässleholm - Växjö med avgångstid 14.17 är fram till den 5 augusti tidigarelagt och följande tider gäller:

Hässleholm 14.09

Ballingslöv 14.15

Hästveda 14.20

Osby 14.32

Killeberg 14.39

Älmhult 14.45

Diö 14.51

Vislanda 15.03

Alvesta 15.21

Gemla 15.27

Ankomst Växjö 15.34

2019-07-11 - 2019-08-05

Tidigarelagt Krösatåg Hässleholm - Vä...

Krösatåg 7554 måndag - fredag och söndag och Krösatåg 17554 lördag med avgångstid från Hässleholm klockan 08.20 är under perioden 190711 - 190805 tidigarelagt på sträckan Hässleholm - Alvesta. Under denna period är det följande tider som gäller:

Hässleholm 08.15

Ballingslöv 08.20

Hästveda 08.25

Osby 8.34

Killeberg 8.39

Älmhult 8.45

Diö 8.51

Vislanda 9.02

Ankomst Alvesta 9.11

Från Alvesta är det ingen tidigarelagd tidtabell utan tåget avgår även under denna period klockan 9.20. Gemla 9.26 och ankomst Växjö 9.33.

2019-07-11 - 2019-08-05

Tidigarelagt Krösatåg Hässleholm - Vä...

Krösatåg 7558 Hässleholm- Växjö med avgångstid 12.18 är fram till den 5 augusti tidigarelagt och följande tider gäller:

Hässleholm 12.14

Ballingslöv 12.19

Hästveda 12.25

Osby 12.33

Killeberg 12.40

Älmhult 12.47

Diö 12.53

Vislanda 13.05

Alvesta 13.22

Gemla 13.28

Ankomst Växjö 13.35

2019-07-29 - 2019-07-30

Tillfällig hållplats i Tingsryd under...

Under marknadsdagarna i Tingsryd 29 och 30 juli kommer den befintliga bussterminalen att användas som bilparkering. 
Därför kommer kommer busstrafiken ankomma och avgå från Lokgatan (mellan in och utfarterna på på den ordinarie bussterminalen).

2019-08-05 - 2019-09-06

Indragen hållplats linje 5

Från och med den 5 augusti till och med den 6 September
är hållplats ''Seglarevägen'' indragen på grund av vägarbete. 
Resenärer hänvisas till hållplats ''Löparvägen''.

 

 

2019-08-05 - 2019-08-30

Hållplats "Gamla Risingevägen"

Med anledning av fjärrvärmearbete på Sandviksvägen kommer hållplats ”Gamla Risingevägen” i riktning mot Stortorget/centrum att flyttas ca 35 meter i sydlig riktning. Hållplatsen i motsatt riktning påverkas inte.

Arbetet kommer att pågå från och med måndagen den 5 augusti till och med fredagen 30 augusti.

x