Trafikinformation

2017-12-11 - 2018-05-13

Trafikavbrott Eslöv - Lund

Trafikverket utför kontaktledningsarbeten på sträckan Eslöv – Lund datumen 171211 till och med 180513. Arbetet pågår nattid vardagar måndag till torsdag klockan 21.20–05.00 samt fredag, lördag klockan 21.20 – 09.20. 

 
För resande med Öresundståg är flera avgångar inställda på den berörda sträckan Eslöv – Lund och omvänt. För resa vidare från Eslöv eller Lund hänvisas resande till passerande Pågatåg eller senare avgång.  För mer information se www.skanetrafiken.se  eller www.reseplanerare.resrobot.se

2018-01-27 - 2018-01-28

Trafikavbrott Hässleholm - Hästveda

Mellan den 27/1 klockan 03:20 till och med 11:05 samt klockan 19:05 till slutligen 11:50 den 28/1 2018 kommer trafikverket utföra underhållningsarbeten på Hässleholms station. Under tiden detta arbete pågår råder det tågstopp på sträckan Mosselund - Hässleholm vilket medför att vissa Krösatåg kommer vara inställda på sträckan Hästveda - Hässleholm - Hästveda. 

Följande tåg är inställda från Hästveda till Hässlehom den 27 januari 2018:

17577, 17581, 7595, 17569 samt 7597. 

Följande tåg är inställda från Hässleholm till Hästveda den 27 januari 2018:

7554, 17556, 7570, 17570 samt 7572.

Följande tåg är inställda från Hästveda till Hässleholm den 28 januari 2018:

17577 samt 17581.

Följande tåg är inställda från Hässleholm - Hästveda den 28 januari 2018:

7554 samt 7556.

Bussar ersätter på de berörda sträckorna och avgår från respektive station cirka 5 minuter efter tågets ordinarie avgång/ankomst. 

 

 

2018-02-01 - 2018-02-05

Inställda Öresundståg Lessebo - Kalmar

Trafikverket bygger en ny mötesstation mellan Lessebo och Emmaboda. 

Från torsdag 1 februari klockan 22.30 till måndag 5 februari klockan 05.00 ställs därför Öresundstågen in mellan Lessebo och Emmaboda. Buss ersätter. Öresundstågen mellan Emmaboda och Kalmar kör med ändrade tider. 

2018-02-17 - 2018-02-19

Trafikavbrott Öresundståg Lund - Häss...

Trafikverket utför kontaktledningsupprustning och annat banunderhåll på sträckan Lund - Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kan inga tåg passera på sträckan. Arbetet är pågående under tio helger med början lördagen 19 januari klockan 01:15 till 21 januari klockan 03:00.

Under tiden arbetet pågår så är samtliga Öresundståg inställda på sträckan Lund - Hässleholm och omvänt. Bussar ersätter. Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresundståg mot Växjö/Kalmar. 

Sydgående bussar har anslutning i Hässleholm med öresundståg från Växjö/Kalmar.

De sista Öresundstågen till Kalmar (tåg 1090) och till Växjö (tåg 1102) senareläggs så att resenärerna från Malmö/Köpenhamn kan åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Senarelagda tåg:

Tåg 1090/20091 (1190/91) Hässleholm - Kalmar är senarelagt ca en timme.

Går både lördag och söndag med avgångstid 21:40 från Hässleholm.

Tåg 1102/20103 Hässleholm - Växjö går enligt ordinarie tidtabell 22:40 men även senarelagt som tåg 11192/11193,  det senarelagda tåget går både lördag och söndag med avgångstid klockan 23:50 från Hässleholm men tåg 1102 endast går på söndagen.

x