Trafikinformation

2018-08-13 - 2018-11-10

Banarbete Hässleholm - Växjö, ändrade...

Under vecka 33 till och med vecka 45 kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten på sträckan Hässleholm till Växjö vilket påverkar det sista tåget för dygnet.

Tåg 7572/73 ersätts med tåg 17598/99, tåget är senarelagt med ny avgångstid från Hässleholm klockan 23.37.

Tidtabellsändringarna gäller natt mot tisdag- fredag. Nätter mot tisdag och onsdag är tåget dessutom inställt från Alvesta till Växjö och ersätts av buss med avgångstid från Alvesta 00:50. Bussen inväntar Krösatåget.

2018-08-30 - 2018-09-30

Begränsad framkomlighet Söderleden i ...

På grund av fortsatta arbeten med fjärrvärme och cykelväg längsmed Söderleden kommer sträckan mellan Biskopshagen och Söderledsrondellen att regleras med trafiksignaler under perioden  27 augusti – 30 september, mellan klockan 06.00-24.00.

Det är stor risk för köbildning särskilt morgon och kväll. Förseningar på linje 9 kan komma att uppstå. 

2018-09-10 - 2018-10-05

Trafikstörning linje 3, 4 samt 12.

På grund av gatuarbeten kommer Storgatan, Växjö att vara avstängd i östlig färdriktning mellan Arabygatan och Vikingagatan från och med måndag den 10 september till och med fredagen den 5 oktober. 

Indragen hållplats: Vikingagatan

Resande hänvisas till: Oxtorget

Även regiontrafiken påverkas av detta gatuarbete och kommer få annan färdväg. Inom regiontrafiken dras inte någon hållplats in. 

2018-09-20 - 2018-10-10

Trafikstörning linje 4

Trafikstörning linje 4

Smedjegatan, Växjö

På grund av gatuarbeten kommer Smedjegatan Växjö att vara avstängd mellan Storgatan och Bollgatan, från och med torsdagen den 20 september till och med tisdagen den 9 oktober.

Omledning linje 4: Arabygatan – Viktor Rydbergsgatan – Smedjegatan – Hejaregatan eller omvänt.

Indragen hållplats: ”Bollgatan”. 

Resenärer hänvisas till hållplats ”Hejaregatan”.

2018-09-29 - 2018-10-01

Trafikavbrott Öresundståg Lund - Häss...

Trafikverket utför kontaktledningsupprustning och annat banunderhåll på sträckan Lund - Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kan inga tåg passera på sträckan. Arbetet pågår under tio helger 2018. Nästa arbete startar lördagen 29 september klockan 01:15 och pågår till måndag 1 oktober klockan 03:00.

Under tiden arbetet pågår så är samtliga Öresundståg inställda på sträckan Lund - Hässleholm och omvänt. Bussar ersätter. Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresundståg mot Växjö/Kalmar. 

Sydgående bussar har anslutning i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar.

De sista Öresundstågen till Kalmar (tåg 1090) och till Växjö (tåg 1102) senareläggs så att resenärerna från Malmö/Köpenhamn kan åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Senarelagda tåg:

Tåg 1090/20091 (1190/91) Hässleholm - Kalmar är senarelagt ca en timme.

Går både lördag och söndag med avgångstid 21:40 från Hässleholm.

Tåg 1102/20103 Hässleholm - Växjö går enligt ordinarie tidtabell 22:40 men även senarelagt som tåg 11192/11193,  det senarelagda tåget går både lördag och söndag med avgångstid klockan 23:50 från Hässleholm men tåg 1102 går endast på söndagen.

2018-10-01 - 2018-12-09

Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

Trafikverket bygger en ny mötesstation i Skruv mellan Lessebo-Emmaboda.

Det kommer att vara avstägningar på sträckan vid fem olika tillfällen under 2018. Under tiden som arbetet pågår ersätts sträckan med buss. 

Tid som arbetet pågår:

Fredag 5 oktober kl. 22:30 – söndag 7 oktober kl. 07:00.
Fredag 7 december kl. 22:30 – söndag 9 december kl. 07:00.

Sök din resa i vår Reseplanerare eller via Resrobot för att se hur din resa påverkas.

 

 

x