Trafikinformation

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

Trafikstörning linje 31, 123 och 857

Från och med tisdagen den 2 maj till och med torsdagen den 30 november är det begränsad framkomlighet på Hallandsvägen i Älmhult på grund av broarbeten på bron över järnvägen.  Bussar kan endast trafikera bron i östlig färdväg.

Linje 31,123 och 857 trafikerar följande hållplatslägen: ”Wallingatan” den västra sidan, ”Stålgatan” den västra sidan, ”Ringcentralen” den norra sidan, ”Centrallager syd” den norra sidan, ”Centrallalager nord” den östra sidan, ”Blåljushuset” den östra sidan, ”Södergatan” den östra sidan och ”Blåsippan” den östra sidan.

 

2017-05-08 - 2017-08-25

Trafikstörning Ljungby linje 144, 146...

Trafikstörning linje 144, 146, 147, 148, 150, 157, 273

På grund av gatuarbeten är Ågårdsvägen mellan Storgatan och Drottninggatan avstängd  mellan 8 maj till 25 augusti.

Tillfällig färdväg till och från Sunnerbogymnasiet: Axel Roothsgata – Ågårdsvägen – Drottninggatan – Märta Ljungbergsväg – Stationsgatan och omvänt.

Viktigt att angöra hållplats ” Bondegatan” på Ågårdsvägen!

 

2017-06-26 - 2017-08-20

Inställda Krösatåg 17617 samt 17618

Under perioden 26/6 till och med 20/8 2017 lördagar samt söndagar är följande tåg inställda:

Krösatåg 17617 med ordinarie avgångstid 15:13 från Jönköping är inställt på hela sträckan Jönköping - Växjö.

Krösatåg 17618 med ordinarie avgångstid 17:35 från Växjö är inställt på hela sträckan Växjö - Jönköping. 

Resande hänvisas till tidigare eller senare avgångar. 

2017-07-10 - 2017-08-31

Trafikstörning linje 30

På grund av gatuarbete och framkomlighetsproblem på Södra Torggatan i Älmhult kör linje 30 omledning från och med måndagen den 10 juli.
Indragen hållplats: "Vattentornet"
Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som är belägen ca 200 meter öster om den ordinarie hållplatsen. Detta gäller tillsvidare.

2017-07-22 - 2017-12-09

Senarelagt Krösatåg

Krösatåg med ordinarie tågnummer 7554/7555 har från och med 22 juli 2017 nytt tågnummer och nya avgångstider på stationerna Alvesta, Gemla samt ankomst Växjö station. Nytt tågnummer för avgången är 17554/17555. 

Nya avgångstider som gäller tiden 170722 till 171209 är:

Alvesta: 09:26

Gemla: 09:33

Ankomst Växjö: 09:41

2017-07-31 - 2017-08-16

Trafikstörning linje 9

På grund av gatuarbeten kommer Södra järnvägsgatan att vara avstängd mellan Vallgatan och Strandvägen från och med måndagen den 31 juli till och med onsdagen den 16 augusti.

Indragen hållplats linje 9: "Lasarettet".
Resenärer hänvisas till hållplats "Växjö Resecentrum".

x