Trafikinformation

2017-01-17 - 2017-03-08

Trafikstörning linje 30 Älmhult

Trafikstörning linje 30.

På grund av byggnation av cirkulationsplats stängs Östra Esplanaden av för trafik cirka 75 meter öster om Torngatan, från och med tisdagen den17 januari till och med tisdagen den 7 mars.

 

Tillfällig färdväg för linje 30: Södra Torggatan – Haganäsleden – IKEA.

Indragen hållplats: ”Vattentornet”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Handelsområdet”.

 

2017-02-13 - 2017-03-10

Indragen hållplats linje 8

På grund av vägarbeten kommer hållplats Gränsvägen att vara avstängd från och med 13 feburari till och med 10 mars 2017.

Resande hänvisas till hållplats Sandsbro badplats.

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

Från och med den 16 januari 2017 kommer Krösatåg 17603 med ordniarie avgång klockan 07.48 från Alvesta - Växjö att få tidigarelagd avgång till klockan 07.33. Detta kommer att gälla fram till den 2 juli 2017. 

2017-02-14 - 2017-03-31

Gränskontroller påverkar tågtrafiken

Gränskontroller påverkar trafiken

Sedan den 12 november 2015 genomförs gränskontroll på Hyllie station och den 4 januari 2016 infördes ID-kontroll på Köpenhamns flygplats, Kastrup. Detta påverkar dig som reser över Öresundsbron.

 

Resor från Danmark till Sverige
Alla Öresundståg till Sverige utgår från Köpenhamns flygplats, Kastrup. Reser du från annan station i Danmark kommer du alltså behöva ta dig till Köpenhamns flygplats med annat tåg, Metro eller buss. Sök resor till Köpenhamns flygplats på: www.rejseplanen.dk.

Observera att den fasta tidtabellen påverkas av pågående gränskontroller och tågen från Köpenhamn/Köpenhamns flygplats har ändrade tider, sök därför din resa i sök resa för uppdaterade och korrekta tider.Det går endast tåg var 20:e minut över Öresundsbron. Det kan därför bli trångt på tågen, så var ute i god tid.

Öresundstågs webbokning och Reseplaneraren är uppdaterade med gällande tider.

Id-kontrollerna sker vid spår 1 på Köpenhamns flygplats. Följ anvisningarna på plats och ha dina id-handlingar nära till hands. Väntetider är att räkna med, så vi ber dig som ska resa till Sverige att vara ute i mycket god tid.

Läs mer:

• Skånetrafikens information (svenska)

• DSBs information (dansk)

• DSB’s information (English)

Resor från Sverige till Danmark
Vid resa från Sverige till Danmark görs ingen gräns- eller ID-kontroll. Öresundstågen går enligt ordinarie tidtabell, med undantaget att det är 20-minuterstrafik även i rusningstid.

Resor med byte
Gränskontrollerna riskerar skapa förseningar även i andra delar av trafiknätet. Om du ska byta tåg längs vägen rekommenderar vi dig att ta en tidigare avgång för att ha mer bytesmarginal. Din befintliga biljett gäller på tidigare avgångar med Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg.

Resor från Danmark till Sverige

Tågen till Malmö kommer att ankomma och avgå från samma spår på Kastrup, CPH Airport. Resenärer behöver inte längre byta spår för resa till Sverige.

Från och med måndag den 30 januari förenklas ID-kontrollerna mellan Danmark och Sverige. Det betyder att resenärer som reser från Köpenhamn via Kastrup, CPH Airport till Malmö, inte behöver gå upp och igenom flygplatsterminalen och sedan ner på motsatt spår. 

Resenärer som reser från Köpenhamn till Malmö stiger av Öresundståget på spår 1 på Kastrup, CPH Airport. Där går alla igenom en längsgående avspärrning på perrongen.

Innan påstigning på nästa tåg, ska alla visa ID-handling för kontrollanterna. Varje tågdörr kommer att ha en ID-sluss.

Förenklingen av ID-kontrollerna innebär att resenärerna får en enklare och bekvämare resa. Men tågresan kommer inte att gå snabbare. Ett planeringsarbete för tiominuterstrafiken har påbörjats och förhoppningsvis kan det återkomma stegvis framöver.

2017-02-15 - 2017-02-26

Nya turer med linje 310 på söndagar

Fr.om den 22 januari tillkommer två nya avgångar på linje 310 på söndagar.

Avgångarna är:
Åseda-Växjö med avgångstid 13.00 från Åseda, samt Växjö-Åseda med avgångstid 15.00 från Växjö.

För närmare information se tidtabell för linje 310.

 

2017-02-19 - 2017-02-20

Trafikavbrott mellan Malmö och Kastrup

Det är trafikavbrott mellan Malmö och Köpenhamns flygplats Kastrup  och omvänt.

Trafikavbrottet varar mellan 01:00 och 04:00 måndagen 170220.

Tågen som skulle gått ersätts med buss.

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 270.

Trafikstörning linje 270.

På grund av va-grävning kommer Allbogatan, Alvesta att vara avstängd för trafik mellan Ekobogatan och Värnamovägen samt mellan Värnamovägen och Allbotorget. Från och med måndagen den20 februari kl.15.00 till och med fredagen den 17 mars kl.16.00.

Tillfällig färdväg för linje270 turer som påverkas av avstängningen: Värnamovägen – Sköldstadvägen – Allbogatan eller omvänt.

Indragen hållplats: ”Sköldstavägen”, ”Hagaparken” och ”Folkets hus”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Riksdagsmannagården”.

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 112.

Trafikstörning linje 112.

På grund av va-arbeten kommer Allbogatan, Alvesta att vara avstängd för trafik mellan Ekobogatan och Värnamovägen samt mellan Värnamovägen och Allbotorget. Från och med måndagen den 20 februari till och med fredagen den 17 mars kl 16.00

Tillfällig färdväg för linje112: Lekarydsvägen – Växjö vägen – Värnamovägen – Sköldstadvägen – Allbogatan eller omvänt.

Indragen hållplatsläge: ”Lekaryds vägskäl”, ”Björnstorp”, ”Videgatan”, ”Trädgårdsgatan” och ”Folkets hus”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Hagaparken” eller ”Hagaskolan”.

 

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 113

Trafikstörning linje 113.

På grund av va-arbeten kommer Allbogatan, Alvesta att vara avstängd för trafik mellan Ekobogatan och Värnamovägen samt mellan Värnamovägen och Allbotorget, från och med måndagen den 20 februari till och med fredagen den 17 mars kl 16.00

Tillfällig färdväg för linje113: Väg 126 – väg 25 – Lekarydsvägen – Växjövägen Värnamovägen – Sköldstadvägen – Allbogatan – Blädingevägen – Fabriksgatan – Värnamovägen eller omvänt.

Indragen hållplatsläge: ”Björnstorp”, ”Videgatan”, Trädgårdsgatan” och ”Folkets hus”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Hagaparken” eller ”Riksdagsmannagården”.

 

 

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 111.

Trafikstörning linje 111.

På grund av va-arbeten kommer Allbogatan, Alvesta att vara avstängd för trafik mellan Ekobogatan och Värnamovägen samt mellan Värnamovägen och Allbotorget, från och med måndagen den 20 februari till och med fredagen den 17 mars kl 16.00

Tillfällig färdväg för linje111 turer som påverkas av avstängningen: Värnamovägen – Sköldstadvägen – Allbogatan eller omvänt.

Indragen hållplatsläge: ”Folkets hus”.

Resenärer hänvisas till hållplats ”Hagaparken” eller ”Riksdagsmannagården”.

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 145 och 144

Trafikstörning linje 144 och 145.

 På grund av va-grävning kommer Allbogatan, Alvesta  att vara avstängd för trafik mellan Ekobogatan och Värnamovägen samt mellan Värnamovägen och Allbotorget, från och med måndagen den20 februari kl.15.00  till och med fredagen den 17 mars kl16.00.

Tillfällig färdväg för linje144 och 145: Väg 25 – Lekarydsvägen – Växjö vägen – Värnamovägen – Sköldstadvägen – Allbogatan – Centralgatan eller omvänt.

 Indragen hållplatsläge: ”Lekaryds vägskäl”, ”Björnstorp”, ”Videgatan”, ”Trädgårdsgatan” och ”Folkets hus”.

 Resenärer hänvisas till hållplats ”Hagaparken”.

 Resande från ”Lekaryds Vägskäl” turer som går via Alvesta hänvisas till hållplats ”Planen”.

 OBS hållplats ”Lekaryds vägskäl” trafikeras som vanligt av turer som inte ska gå via Alvesta.

2017-03-06 - 2017-03-10

Banarbete Alvesta Växjö

På grund av planerade arbeten mellan Alvesta och Växjö nattetid måndagen den 6 mars klockan 22.50 - fredagen den 10 mars klockan 04.30 är all tågtrafik inställd under samma tid.

Öresundståg 1102 med avgångstid från Alvesta klockan 23.37 inställt och ersatt med buss måndagen den 6 mars till torsdagen den 9 mars.

Krösatåg 7572 med avgångstid från Alvesta kl 00.30 och från Gemla klockan 00.37 är också inställt och ersatt med buss tisdagen den 7 mars till fredagen den 10 mars.

Bussarna inväntar tågen och ersättningshållplatsen ligger på östra sidan av järnvägen mot sjön.

2017-03-11 - 2017-03-13

Tågersättning Lund-Hässleholm

På grund av banabeten är all tågtrafik inställd mellan Lund och Hässleholm flera helger under 2017. Bussar ersätter, generellt gäller följande:

Norrgående bussar har anslutning i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresunsdståg mot Växjö/Kalmar.

Södergående bussar har anslutning i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar.

I Lund hänvisas till nästa avgång.

Nästa helg med inställda tåg är:

Lördag 11 mars klockan 01:15 - måndag 13 mars klockan 03:00

Bussar ersätter via mellanstationer.

Observera att restider förlängs betydligt, vänligen se resrobot.se

2017-03-11 - 2017-03-13

Senarelagda Öresundståg

På grund av flera arbeten är Öresundståg 1096 (ordinarie avgångstid från Hässleholm  klockan 21:44) och tåg 1102 (ordinarie avgång från Hässleholm klockan 22:44) senarelagda med 1 timme från Hässleholm mot Alvesta/Växjö för att resenärer från Köpenhamn/Malmö ska kunna åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation.

Tågen är ersatta av buss på sträckan Lund - Hässleholm.

För tidtabell under arbetet - se resrobot.se.

x