Vad är färdtjänst?

 

Färdtjänst är en särskilt anordnad transport för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Den är en del av kollektivtrafiken och det betyder att du reser tillsammans med andra, precis som på bussen och tåget.

För att kunna resa med färdtjänst behöver du ansöka och bli beviljad tillstånd till färdtjänst. Din funktionsnedsättning ska beräknas vara i minst tre månader.

Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Du som behöver hjälp under resans gång kan bli beviljad ledsagare. Ledsagare reser med kostnadsfritt. Du ansvarar själv för att ordna någon som kan vara ledsagare.

Med färdtjänsten kan du resa högst sju zoner från din folkbokföringsadress. Se zonkarta. Du kan dock alltid resa till Växjö och Alvesta resecentrum samt Smaland Airport.

Färdtjänsten får inte användas för resor som bekostas av det allmänna, t.ex. sjukresor och skolskjuts. Inte heller för resor som Försäkringskassan, försäkringsbolag eller arbetsgivare ska betala.  

 

Kommunalt regelverk för färdtjänst.