LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

2017-04-18 - 2017-06-20

Trafikstörning linje 146 och 147

2017-04-22 - 2017-06-27

Banarbete Vislanda-Ballingslöv 19 maj - 27 juni

2017-04-24 - 2017-06-02

Trafikstörning linje 1 & 358

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

2017-05-03 - 2017-06-02

ID-kontrollerna försvinner på Köpenhamns flygplats

2017-05-08 - 2017-08-25

Trafikstörning Ljungby linje 144, 146, 147, 148, 150, 157, 273

2017-05-08 - 2017-05-25

Trafikstörning linje 144, 150, 153, 155 & 157

2017-05-13 - 2017-05-28

Trafikanpassningar Krösatåg Södra Stambanan 13-28 maj

2017-05-18 - 2017-05-29

Indragen hållplats "Hagaskolan" i Alvesta

2017-05-22 - 2017-05-26

Inställt Öresundståg Älmhult - Hässleholm

2017-05-24 - 2017-05-26

Inställt Krösatåg

2017-05-27 - 2017-05-29

Tågersättning Lund-Hässleholm

2017-05-27 - 2017-05-29

Senarelagda Öresundståg

2017-05-28 - 2017-05-28

Begränsad framkomlighet på linje 3 och 5

2017-05-29 - 2017-06-02

Öresundståg 1387 inställt Älmhult-Hässleholm

2017-05-29 - 2017-05-31

Begränsad framkomlighet på Drottninggatan i Markaryd.

2017-05-31 - 2017-05-31

Avstängning, Markaryd station

2017-06-03 - 2017-06-11

Tidigarelagda avgångstider Krösatåg 17563

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x