2018-08-13 - 2018-11-10

Banarbete Hässleholm - Växjö, ändrade och inställda Krösatåg Syd

2018-08-30 - 2018-09-30

Begränsad framkomlighet Söderleden i Växjö

2018-09-10 - 2018-10-05

Trafikstörning linje 3, 4 samt 12.

2018-09-20 - 2018-10-10

Trafikstörning linje 4

2018-09-29 - 2018-10-01

Trafikavbrott Öresundståg Lund - Hässleholm

2018-10-01 - 2018-12-09

Trafikavbrott Lessebo - Emmaboda

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and in southern Sweden? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x