LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

2017-05-08 - 2017-08-25

Trafikstörning Ljungby linje 144, 146, 147, 148, 150, 157, 273

2017-06-26 - 2017-08-20

Inställda Krösatåg 17617 samt 17618

2017-07-10 - 2017-08-31

Trafikstörning linje 30

2017-07-22 - 2017-12-09

Senarelagt Krösatåg

2017-08-07 - 2017-08-28

Trafikstörning linje 1 och linje 358

2017-08-10 - 2017-09-01

Trafikstörning linje 4

2017-08-10 - 2017-08-25

Flyttad hållplats linje 9

2017-08-14 - 2017-09-01

Trafikstörning linje 845

2017-08-14 - 2017-09-17

Inställda turer linje 157 & 857

2017-08-14 - 2017-09-15

Indragen hållplats i Halmstad

2017-08-16 - 2017-08-20

Gatuavstängningai I Växjö Karl-Oskardagarna

2017-08-18 - 2017-08-31

Hållplats "Östra Räppe" flyttad

2017-08-21 - 2017-09-03

Ändrat hållplatsläge linje 15 Växjö RC

2017-08-22 - 2017-08-25

Trafikstörning linje 4

2017-08-23 - 2017-08-27

Värnamodagarna 2017

2017-09-02 - 2017-09-04

Senarelagda Öresundståg

2017-09-02 - 2017-09-04

Tågersättning Lund-Hässleholm

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x