Egenavgifter


Färdtjänst

Egenavgiften för din färdtjänstresa beror på resans längd, din ålder och när du bokar. Avgiften för resan framgår av gällande taxa för färdtjänst. Zonsystemet som används är detsamma som i den allmänna kollektivtrafiken. Resor som förbokas senast kl. 17.00 dagen innan har en lägre egenavgift, se tabell 1 i taxedelen. För resor som påbörjas mellan 24.00 – 05.00 utgår ett särskilt nattillägg som betalas av varje resenär. Den allmänna kollektivtrafikens taxa för nattillägg tillämpas.

 

Egenavgifter för färdtjänst och zonkarta

 

Riksfärdtjänst

Egenavgiften för din riksfärdtjänstresa beror på resans längd. Denna avgift är fastställd av regeringen.