Egenavgifter


Färdtjänst

Egenavgiften för din färdtjänstresa beror på resans längd, din ålder och när du bokar.

Resans längd får vara högst sju zoner räknat från din folkbokföringsadress. Detta gäller oavsett om du reser över kommun- eller länsgränser. Du får alltid resa inom den egna kommunen samt till Växjö och Alvesta resecentrum och Smaland Airport oavsett hur många zoner som passeras.

Du kan betala kontant eller med faktura. Vid resor som genomförs mellan klockan 24.00 - 06.00 tillkommer en extra avgift.

Egenavgifter för färdtjänst och zonkarta

 

Riksfärdtjänst

Egenavgiften för din riksfärdtjänstresa beror på resans längd. Denna avgift är fastställd av regeringen.