Ansök om färdtjänst/riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Första gången du ansöker behöver du även bifoga ett intyg. Intyget kan vara utfärdat av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator. Intyget ska utförligt beskriva hur din funktionsnedsättning påverkar dig i resesammanhang.

Vid ansökan om riksfärdtjänst ska din ansökan vara inkommen senast fyra veckor före planerad avresa.

För riksfärdtjänstresor vid julhelgen och nyårshelgen ska din ansökan vara inkommen senast den
 november, eller närmaste vardag efter, eftersom resan måste bokas senast 1 december.


Ansökningsblankett färdtjänst 

Ansökningsblankett riksfärdtjänst

Intyg för färdtjänst​