Serviceresor

Serviceresor samordnar färdtjänst på uppdrag av Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner. Vi samordnar även sjukresor på uppdrag av Region Kronoberg.

Resorna utförs av olika entreprenörer som kör med mindre fordon, så kallade servicefordon, speciellt anpassade för resenärer med funktionshinder.

 

Färdtjänst och sjukresa beställer du så här

Du ringer alltid Serviceresor, som är beställningscentral. Du kan beställa en resa fjorton dagar i förväg och senast en timme innan du ska åka.
 
För bokning av resa kontakta Serviceresor på telefon
0775-77 77 00
vardagar: kl. 7-19
helgdagar: kl. 8-18
 
Fasta turer 
0470-58 33 80
telefontid mån-fre kl. 13-15

Resor på julafton
Om du vill resa på julafton ska resan bokas senast den 15 december eller närmaste vardag före.
 

När du ringer behöver vi veta följande

  • Ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  • Var du vill bli hämtad och vart du ska åka.
  • När du önskar åka och om du har en tid att passa.
  • Om du reser tillsammans med någon.
  • Om du har något hjälpmedel med dig.

 

Samordnade resor
För att samordna din resa med andra resenärer kan det ibland hända att du får anpassa tiden då du vill resa med upp till en timme. Ju tidigare du ringer och bokar desto större möjlighet har du att få resa den tid du önskar.


Kvalitetssäkring

Vi spelar in telefonsamtalet för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts och kvalitetssäkra samtalet. De inspelade samtalen raderas regelbundet och det finns strikta regler som säkerställer sekretess och integritet.
 

Den som har åkt färdtjänst eller sjukresa, rings upp av ett externt företag och får då besvara ett antal frågor om bokningen och resan. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten. Undersökningar sker i hela landet, vilket möjliggör en jämförelse med andra beställningscentraler.