Förseningsersättning online

Blanketten går att använda oavsett vilket typ av färdbevis du använt, men i vissa fall måste din ansökan kompletteras med biljetter/kvitton i original. Detta får du information om då du skickat in din ansökan.

OBS!  För närvarande är handläggningstiden för förseningsersättning lång, bland annat på grund av ökat antal ansökningar. Vi behandlar alla ärenden i inkommen ordning så fort vi kan.

Under vecka 31 har vi sommarstängt. Du kan skicka in ansökan under tiden, men inga ansökningar kommer behandlas och vi har inte möjlighet att svara på frågor.