Älmhult station

Öppettider stationsbyggnad

  • Måndag-fredag: 06.00-22.00
  • Lördag-söndag: 08.00-22.00

Biljettautomat Två biljettautomer finns. En placerad i stationsbyggnaden och en på gångbron.


Stationen trafikeras av följande tågbolag: Öresundståg, Krösatåg och SJ.
 

Parkeringsplats för rörelsehindrade finns på båda sidor om spåren och även framför stationsbyggnaden.


Närhet till busshållplats Busshållplats finns placerad öster om järnvägsspåren, söder om stationsbyggnaden.


Infotavla Informationstavla för tågavgångar finns i stationsbyggnaden, på perrongen vid spår 1,2 och 3. Språr 3 finns även med talsyntes.

Informationstavlor för bussar finns vid bussterminalen. Länstrafiken Kronobergs informationstavlor finns på perrongerna vid spår 1, 2 och 3. 


Tillgänglig entré Det finns dörrar med automatisk öppning. Ramp in till stationsbyggnad.

 

Hörslinga Finns ingen hörslinga.
 

Sinusplattor och blindskriftstavla Sinusplattor finns för tillgänglighet till perrongerna, gångbron, biljettautomater och till hissarna. Finns inte till och i stationsbyggnaden.
Blindskriftstavlor se Infotavla.

Realtidsskyltar Realtidsskyltar för bussar finns inte.

Toaletter Stationen har två toaletter, varav en handikappanpassad, som är avgiftsbelagda.

Hiss Hiss finns mellan perrongerna.

  • Dörrbredd: 0,9 m
  • Djup: 1,35 m
  • Maxvikt 630 kg, 8 personer

 

Ramp:
Ramp finns inte.


Mötesplats färdtjänst

Vid stationsbyggnaden (se karta).


Stationsvärd
Finns ingen stationsvärd.


Café eller butik

Det finns en pizzeria.