Så fungerar vår reseplanerare


Här kan du ta del av utförligare information om vår hemsidas reseplaneraren och reseplaneraren i vår mobilapp Länstrafiken Kronoberg.

 

Bästa resorna
Vår reseplanerare är ett verktyg för att hitta en resa som passar dig. Genom att du talar om varifrån du vill åka och vart så kan vi visa de ”bästa resorna” för dig. Med "bästa resorna" menar vi de som går snabbast och kräver minst antal byten. Det finns oftast andra sätt att åka mellan två punkter men reseplaneraren kan inte visa alla utan gör helt enkelt ett bra urval åt dig. Vill du se alla alternativ rekommenderar vi dig att använda våra tidtabeller.

 

OBS! 0 minuters byte
I Reseplanereren kan du i en föreslagen resväg ibland se att det är 0 minuters byte mellan t.ex. två bussar eller buss/tåg. Det ser i teorin ut att vara möjligt att göra denna resa. Men du ska ha i beaktande att ett 0 minuters byte inte är möjligt såtillvida att tåget eller bussen inte ligger före tidtabellen. Har alltid detta med i beräkning när du gör planering och bokning av biljett.


Så fungerar realtiden
Alla bussar har ett system som håller reda på var bussarna befinner sig, ett så kallat realtidssystem. All trafik planeras för att kunna följa tidtabellen. Men ibland händer saker som gör att tidtabellen är svår att följa. Det kan till exempel vara en trafikstockning, en olycka eller dåligt väglag mm som gör att bussen inte kommer fram i tid. I reseplaneraren visar vi en prognos för när fordonet ska komma baserat på realtiden om fordonet är inloggat i systemet. Tänk på att det är en prognos som kan ändras, var därför alltid ute i god tid till hållplatsen.  Med hjälp av appen kan du i faktisk tid se var bussen befinner sig på en karta.

 

Förseningsersättning
Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad eller inställd. Vid byte gäller att bytestiden ska vara minst 10 minuter om inte annat framgår av tidtabell. Vi ersätter dock inte följdkostnader som flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst, parkeringsavgift o.s.v. Ibland händer saker som vi inte råder över eller rimligen inte kunnat förutse. Det kan t.ex. vara extrema väderleksförhållanden, omfattande elavbrott, arbetsmarknadskonflikter mm, då gäller inte förseningsersättning.