Nyheter för Växjö stadstrafik sommar 2017


Sommartidtabell för perioden 28 maj – 20 augusti

Den 28 maj börjar sommartidtabellen att gälla för Växjö stadstrafik. Jämfört med tidigare år har sommartidtabellen förkortats med fem veckor. Detta för att erbjuda ett större trafikutbud under en längre tid av året.
Tidtabellerna för respektive linje finns under tidtabeller.

 

Linje 1

 • Ny avgångstid kl. 05.40 från Löparvägen, på vardagar.

Tidigare avgick bussen kl. 05.43.

 • Ny avgångstid kl. 02.33 från Löparvägen, på lördagar.

Tidigare avgick bussen kl. 02.03.

 • Ny avgångstid kl. 02.12 från Kurortsvägen, på lördagar.

Tidigare avgick bussen kl. 01.52.

 

Linje 4

 • Första turen börjar nu på Lunnabyvägen kl. 05.42, på vardagar. Går inte via Östra Räppe. Bussen är därmed vid Resecentrum kl. 06.05.

Tidigare började denna tur kl. 06.15 vid Resecentrum.

 • Samtliga söndagsturer går nu till/från Småland Airport.

Tidigare gick inga bussar till/från Småland Airport.

 • Utökade kvällsturer till/från Småland Airport. Sista buss ankommer kl. 22.15 och sista bussen avgår kl. 22.20.

Tidigare ankom sista bussen kl. 19.15 och sista bussen avgick kl. 19.20.

 • Bussen går nu varje vardag från Resecentrum till Tärnvägen kl. 22.45.

Tidigare gick bussen enbart fredagar kl. 22.45 från Resecentrum till Tärnvägen.

 • Bussen går nu varje vardag från Tärnvägen till Resecentrum kl. 23.00.

Tidigare gick bussen enbart fredagar kl. 23.00 från Tärnvägen till Resecentrum.

 

Linje 5

 • Ny avgångstid kl. 05.50 från Löparvägen, på vardagar.

Tidigare avgick bussen kl. 05.55.

 

Linje 9

 • Körturerna vid Söder tas bort, därmed tas hållplatserna Värendsgatan och
 • bort.
 • Ny ändhållplats; Ages väg. Ligger cirka 550 meter ifrån den tidigare ändhållplatsen.
 • Nya avgångstider för hållplats Biskopshagen (enbart i riktning mot resecentrum).

+2 minuter jämfört med tidigare.

Övriga linjer har inga ändringar gjorts, i vissa fall någon enstaka med mindre betydelse.