Resekort - period och reskassa 


Resekortet har ett inbyggt chip 
som kortläsaren på bussen 
eller biljettautomaten kan läsa av. 
 
Resekortet kan innehålla en perioddel, 
en reskassedel eller bådadera, 
och gör din resa enklare och bekvämare 
oavsett om du reser med våra bussar eller tåg. 
 

Resekortet period 

Du kan ladda Resekortet 
med en period som gäller för 30 dagars fria resor 
för en bestämd sträcka. 
När du får ett nytt kort, 
eller laddat ditt gamla 
med en ny period, 
aktiveras den automatiskt 
när du gör din första resa efter köpet. 
Det betyder att du kan vänta med 
att börja använda perioden. 
 

Resekort reskassa 

Reskassan laddar du 
med ett valfritt belopp från 100 kronor. 
När du sedan väljer att betala din resa med reskassan 
får du 20 % rabatt mot ordinarie pris inom Kronobergs län.
Varje län bestämmer sin rabattsats.
Därför kan den totala rabatten för en länsgränsöverskridande
resa skilja sig åt.
Med reskassan kan du också betala resan 
för fler personer än dig själv. 
Kortläsaren på bussen 
talar om hur mycket pengar du har kvar på ditt Resekort.