LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2017-01-17 - 2017-03-08

Trafikstörning linje 30 Älmhult

2017-02-13 - 2017-03-10

Indragen hållplats linje 8

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

2017-02-14 - 2017-03-31

Gränskontroller påverkar tågtrafiken

2017-02-15 - 2017-02-26

Nya turer med linje 310 på söndagar

2017-02-19 - 2017-02-20

Trafikavbrott mellan Malmö och Kastrup

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 270.

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 112.

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 113

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 111.

2017-02-20 - 2017-03-17

Trafikstörning linje 145 och 144

2017-03-06 - 2017-03-10

Banarbete Alvesta Växjö

2017-03-11 - 2017-03-13

Tågersättning Lund-Hässleholm

2017-03-11 - 2017-03-13

Senarelagda Öresundståg

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x