2017-11-24 - 2017-11-24

På grund av stora förseningar på linje 3 leds en del bussar om via Storgatan istället för att passera Markententerivägen. För garanterad resa hänvisar vi till hållplats Arenastaden Södra.

2017-11-24 - 2017-11-24

För närvarande har vi stora förseningar för all busstrafik som kör in och ut från Växjö stad. Detta på grund av trafikstockningar till följd av Black Friday.

2017-05-02 - 2017-11-30

Trafikstörning linje 31, 123, 857

2017-07-22 - 2017-12-09

Senarelagt Krösatåg

2017-09-25 - 2017-12-01

Trafikstörning Växjö stadstrafik Norra Järnvägsgatan

2017-09-25 - 2017-12-01

Trafikstörning regiontrafik Norra Järnvägsgatan

2017-10-02 - 2017-11-26

Trafikstörning Alvesta linje 144, 145, 270, 106, 111, 112 och 113

2017-11-17 - 2017-11-29

Trafikstörning linje 2

2017-11-24 - 2017-11-24

För närvarande har vi stora förseningar för all busstrafik som kör in och ut från Växjö stad. Detta på grund av trafikstockningar till följd av Black Friday.

2017-11-24 - 2017-11-24

På grund av stora förseningar på linje 3 leds en del bussar om via Storgatan istället för att passera Markententerivägen. För garanterad resa hänvisar vi till hållplats Arenastaden Södra.

2017-11-25 - 2017-11-27

Tågersättning Lund-Hässleholm

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x