LINJE
LINJESTRÄCKNING
GILTIGHETSTID

2017-02-14 - 2017-07-02

Tidtabellsändring Krösatåg

2017-02-14 - 2017-03-31

Gränskontroller påverkar tågtrafiken

2017-03-14 - 2017-04-14

Trafikstörning linje 8

2017-03-15 - 2017-04-14

Trafikstörning linje 310, 320, 331, 340, 350 samt 358

2017-03-20 - 2017-04-14

Trafikstörning linje 111

2017-03-20 - 2017-04-14

Trafikstörning linje 270

2017-03-20 - 2017-04-14

Trafikstörning Linje 144 och 145

2017-03-22 - 2017-04-28

Trafikstörning linje 4.

2017-04-03 - 2017-04-21

Trafikstörning linje 1 & 358

2017-04-15 - 2017-04-17

Tågersättning Lund-Hässleholm

2017-04-15 - 2017-04-17

Senarelagda Öresundståg

2017-04-17 - 2017-04-21

Banarbete Alvesta Växjö

2017-04-21 - 2017-04-21

Inställt Krösatåg Växjö-Hässleholm

2017-04-22 - 2017-05-18

Banarbete Vislanda-Ballingslöv

Customer Centre

Do you have a question regarding tickets/cards or how to travel within Kronoberg County and across its borders? Please contact our Customer Centre at 0771-76 70 76 or kundcenter@lanstrafikenkron.se
We are situated at Växjö central station - welcome!

x